Vision OneManFactory & Automation Challenge

Aplikácie pre nasadenie kolaboratívnych robotov

Príklady možných aplikácii pre nasadenie kolaboratívnych robotov si môžete pozrieť v propagačnom videu. Výhody nasadenia spolupracujúcich robotov sú hlavne v jednoduchom preprogramovaní na nové úlohy a flexibilita ich nasadenia aj v málo sériovej výrobe.

Aplikácie pre nasadenie

kolaboratívnych robotov

Príklady možných aplikácii pre nasadenie kolaboratívnych robotov si môžete pozrieť v propagačnom videu. Výhody nasadenia spolupracujúcich robotov sú hlavne v jednoduchom preprogramovaní na nové úlohy a flexibilita ich nasadenia aj v málo sériovej výrobe.
Vision OneManFactory & Automation Challenge
© IMTEC s.r.o. 2012-2019