Kolaboratívne roboty a automatizačné systémy

Naša firma sa zaoberá automatizáciou výrobných procesov a nasadzovaním kolaboratívnych robotov špeciálne pre malé a stredné výrobné prevádzky. Robotika a automatizácia už nie je len výsadou veľkých firiem. Automatizácia výroby preniká aj do stredných a malých firiem, blíži sa používanie robotov aj v domácnosti. Digitálne technológie generujú inovácie s vysokou pridanou hodnotou a sú použitelné aj pri málo sériovej výrobe. Nasadením inteligentných technológii do výroby môžu byť aj slovenské podniky globálne konkurencieschopné a exportne úspešné. V týchto oblastiach má Slovensko veľký potenciál.

Nástroj na zvýšenie

konkurencieschopnosti

Celosvetovo sa robotika a automatizácia začína presadzovať v stredných a malých výrobných firmách. Do robotizácie výrazne investujú aj elektrotechnici, spracovatelia kovov, gumárenský a plastikársky priemysel, potravinársky, farmaceutický priemysel a výrobcovia kozmetiky. Dôvodmi pre automatizáciu sú predovšetkým požiadavky na vyššiu kvalitu výroby, vyššia flexibilita a zvýšenie produktivity práce. VRCHOLOM JE PREPOJENIE ČLOVEKA S AUTOMATOM.

Collaborative & Industrial robots

Vision OneManFactory & Automation Challenge

Kolaboratívne roboty a

automatizačné systémy

Naša firma sa zaoberá automatizáciou výrobných procesov a nasadzovaním kolaboratívnych robotov špeciálne pre malé a stredné výrobné prevádzky. Robotika a automatizácia už nie je len výsadou veľkých firiem. Automatizácia výroby preniká aj do stredných a malých firiem, blíži sa používanie robotov aj v domácnosti. Digitálne technológie generujú inovácie s vysokou pridanou hodnotou a sú použitelné aj pri málo sériovej výrobe. Nasadením inteligentných technológii do výroby môžu byť aj slovenské podniky globálne konkurencieschopné a exportne úspešné. V týchto oblastiach má Slovensko veľký potenciál.

Nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti

Celosvetovo sa robotika a automatizácia začína presadzovať v stredných a malých výrobných firmách. Do robotizácie výrazne investujú aj elektrotechnici, spracovatelia kovov, gumárenský a plastikársky priemysel, potravinársky, farmaceutický priemysel a výrobcovia kozmetiky. Dôvodmi pre automatizáciu sú predovšetkým požiadavky na vyššiu kvalitu výroby, vyššia flexibilita a zvýšenie produktivity práce. VRCHOLOM JE PREPOJENIE ČLOVEKA S AUTOMATOM.

Collaborative & Industrial robots

Vision OneManFactory & Automation

© IMTEC s.r.o. 2012-2019